Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

26. října 2023 - Zadávání veřejných zakázek pro obce a města + novinky ve veřejných zakázkách

Zadávání veřejných zakázek pro obce a města + novinky ve veřejných zakázkách

 Číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/PV-623/2023 a AK/VE-302/2023

Místo konání: ÚSTÍ NAD LABEM, CLARION CONGRESS HOTEL****, Špitálské nám. 3517, 
PREZENTACE MÍSTA KONÁNÍ: ZDEMAPA: ZDE

Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, tajemník, vedoucí úředník a úředník územního samosprávného celku zabývající se problematikou veřejných zakázek a smlouvami. Seminář je též velice vhodný i pro organizace zřízené samosprávou, která vypisují výběrová řízení a uzavírají investiční smlouvy.

Zaměření semináře: Obsahem školení bude praktické provedení procesem zadání veřejné zakázky, tj. způsob konstrukce zadávací dokumentace, práce s elektronickými nástroji, příprava smluv a komunikace s dodavateli.

V rámci školení budou představeny rozdíly mezi veřejnými zakázkami malého rozsahu a zakázkami nadlimitními a podlimitními dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž výklad lektora bude směřovat k zajištění optimalizace zadávání obou typů veřejných zakázek na úrovni obce nebo města. V rámci školení rovněž dojde k rozporu obsahu směrnic pro zadávání veřejných zakázek s ohledem na zjednodušení postupu obcí a usnadnění administrativy veřejných zakázek malého rozsahu při současném respektování všech právních předpisů.

V rámci školení bude rovněž účastníkům poskytnut detailní rozbor všech novinek v oblasti veřejných zakázek, zejména pak rozvor tzv. "velké technické novely" zákona o zadávání veřejných zakázek.

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00MGR. PETR PRÁŠEK
 advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Obsah přednášky:
 

Novinky v oblasti zadávaní veřejných zakázek, odpovědné zadávání, evidence skutečných majitelů, velká technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek.

1. Zákonné vymezení, dělení zakázek, aplikace legislativy, metodické pokyny poskytovatelů dotace.
2. Rozdělení zakázek (na dodávky, stavební práce a na služby).
3. Zákonné vymezení (stanovení předmětu, předpokládané hodnoty, kvalifikace, hodnotící kritéria veřejné zakázky).
4. Dělení zakázek (věcná a časová souvislost, obcházení zákona, nutnost předvídat potřeby a investice, zdroje, porovnatelnost nabídek, kompatibilita).
5. Stanovení předpokládané hodnoty (zákaz dělení zakázek, rozhodná cena bez DPH, zakázka na části atp.).
6. Kvalifikace.
7. Hodnocení.
8. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
9. Praktické aspekty zadávání veřejných zakázek.
10. Zveřejňování.
11. Novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek, změny provedené zákonem č. 166/2023 Sb. (velká technická novela).
PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:1515 minut přestávka na kávu a občerstvení
11:4515 minut přestávka na kávu a občerstvení
14:00UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU).

CENA: 3.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a materiály od lektora v elektronické podobě. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet (na základě zálohové faktury nebo daňového dokladu). Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 12. ŘÍJNA 2023 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy (GSM: 724 931 593).


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare